Tjenester

Kunstgressbaner

Vi graver ut og lager kunstgressbaner i alle størrelser. Vi setter også opp ballfangernett.


Graving

Vi utfører alle gravejobber.

Kabelgrøft

Drenering

Vi tar på oss alle dreneringsjobber.

Nedlegging av drensrør rundt hus

Planting og Beskjæring

Vi tar på oss alt av planting og beskjæring, samt liknende jobber.

Beskjæring av tre

Stein og mur

Vi setter belegningsstein, små- og storgatestein, kantstein og annet innen stein.
Vi Vi utfører også arbeid innen mur, blant annet granittmurer og støttemurer.

Belegningsstein

Etablering av grøntarealer

Vi etablerer komplette grøntarealer, som for eksempel hager, oppkjørsler og liknende.

Grøntareal